آلبوم یاران

آلبوم یاران

پاکسیما در اواخر دهه 70 شمسی آلبومی به نام "یاران" را روانه بازار کرد. این آلبوم که تمام ترانه های آن توسط خود پاکسیما نوشته شده است شامل دکلمه هایی با صدای خود اوست. همچنین در این آلبوم هنرمندان دیگری همچون اندی، پیروز و حمید حضور دارند. نام آهنگسازانی همچون اردشیر فرح، پرویز رحمان پناه و فرزین فرهادی در این آلبوم دیده میشود.

پاکسیما زکی پور آلبوم یاران
نام ترانهخوانندهآهنگسازتنظیم کنندهنوازنده
تصویر مناندیفریبرزفریبرزفریبرز
همراهحمیدحمیدفرزین فرهادیفرزین فرهادی
طوفانپیروزفرد میرزافرد میرزاپیروز - فرد میرزا
کاشکی(بدون کلام)فرشید مقصودلوفرشید مقصودلواردشیر فرح
تو چطور میگیحمیدفرشید مقصودلوفرشید مقصودلوپرویز رحمان پناه
قصه باراناندیاندیاندیاندی - اندی جی
نمیشه از تو گذشتحمیدحمیدحمیدفرزین فرهادی
کسی نیستپیروزپیروزفرد میرزا
سرسپردهاندیاندیاندی
رویاها(بدون کلام)پرویز رحمان پناهپرویز رحمان پناهپرویز رحمان پناه